Tacir
Pressió intraocular
Reservar

TONOMETRIA

Un augment de la pressió intraocular pot provocar greus danys en els nostres ulls. Mantenir-la controlada és extremadament important. Cal aclarir que la pressió intraocular no està relacionada directament amb la pressió arterial, de manera que tenir la tensió arterial controlada no assegura tenir una pressió intraocular correcta. Una pressió intraocular elevada pot provocar glaucoma que de no ser tractat provocarà un dany irreparable al nostre nervi òptic. En el pitjor dels casos un glaucoma no controlat pot acabar en ceguesa.

La presa de la pressió es realitza de manera ràpida i precisa mitjançant un tonòmetre en només uns segons. Si no estem dins d'uns valors acceptables caldrà realitzar altres proves complementàries que descartin possible lesions.

 

Pressió intraocular