Tacir
Recompte cél·lules endotelials
Reservar

RECOMPTE CÈL·LULES ENDOTELIALS 

Les cèl·lules endotelials es troben a la capa més interna de la còrnia i tenen una gran relevencia ja que s'encarreguen de mantenir la transparència de la pròpia còrnia. És important controlar que comptem amb una bona densitat i qualitat de cèl·lules endotelials per assegurar-nos que la nostra còrnia està en bon estat, ja que això va lligat amb la nostra agudesa visual.

El comptatge de cèl·lules endotelials es realitza mitjançant un microscopi especular que en un segon captura aquesta imatge. D'aquesta manera obtenim la imatge que apareix a la dreta en la qual podem observar la mida, la densitat i la forma d'aquestes cèl·lules.

Recompte cél·lules endotelials