Retina i Màcula

Què és la retina?

La retina és una estructura que es troba en la part posterior de l'ull. És just on es reflecteixen les imatges d'allò que veiem. Està plena de cèl·lules nervioses que transformen els estímuls lluminosos en senyals nerviosos que són enviades, a través del nervi òptic, al nostre cervell perquè les interpreti.

Què és la màcula?

Retina i Màcula

La màcula és un punt molt específic de la retina amb gran rellevància, ja que és on es capta el que es denomina ‘visió central’. Capta allò que veiem en fixar la mirada en un objecte. La resta de la visió, denominada ‘visió perifèrica’, és captada per la resta de la retina.

Què és l'humor vitri?

Retina i Màcula

L'humor vitri és el gel que emplena l'ull en la seva part posterior i que està en contacte directe amb la retina.

Quines malalties estan associades a aquestes zones de l'ull?

DMAE

DMAE (Degeneració Macular Associada a l'Edat): És una malaltia que majoritàriament afecta a les persones majors. Produeix una deterioració de la màcula que afecta directament a la visió central, per la qual cosa afecta a la capacitat de llegir, conduir i gairebé qualsevol activitat diària. El pacient veu limitada la seva visió a la visió perifèrica pel que el camp de visió es redueix progressivament. El tractament està enfocat a detenir al més aviat possible l'avanç de la malaltia, ja que la visió perduda és difícilment recuperable. Consisteix en la injecció dins de l'ull de fàrmacs. Es realitzen un mínim de 3 injeccions amb un període entre cada injecció de 25-30 dies. El procediment es realitza amb anestèsia tòpica (gotes), i dura uns 5 minuts.

Despreniment de retina

Despreniment de retina: Parlem de despreniment de retina quan es produeix una separació de les capes de la retina. Normalment està causada per un esquinçament a través de qual va entrant líquid, la qual cosa afavoreix la separació de les capes. Les causes poden ser diverses encara que moltes vegades està associat a cops i traumatismes. La conseqüència és una perduda acusada del camp visual.

L'únic tractament possible és quirúrgic, i es denomina vitrectomia. Consisteix a anar eliminant el gel que emplena l'ull (humor vitri) i reposicionar la part de la retina mitjançant diferents tècniques quirúrgiques depenent de cada cas en concret.

Miodesopsies o mosques volants:

Miodesopsies o mosques volants: Es tracta de condensacions de l'humor vitri que formen brins dins d'ull. Aquestes projecten una ombra sobre la retina que dóna la sensació de que vegem mosques o taques flotants davant de nosaltres, sobretot en mirar una superfície clara com una paret blanca o un cel blau.

La manera de poder eliminar-les és mitjançant una vitrectomia, que és la tècnica quirúrgica que elimina tot el gel que conforma l'humor vitri i, per tant, també les condensacions que fan aparèixer les mosques volants.